מספרים החמים

היסטורית המספרים שעלו בגורל בהגרלות האחרונות