האתר עודכן בתאריך : 13/09/2012

כלי לניתוח ומילוי לוטו

מספרים חמים
הגרלות אחרונות :   
  
   הוגרלו :
   מס' חזק : 
  


מספרים חוזרים 
מספרים משתתפים  
מספרים שלא  הוגרלו
  
  
  


מספרי לוטו שחזרו בהגרלות לוטו : 


מספרי לוטו שהופיעו לפחות פעם אחת בהגרלות לוטו : 


מספרים לוטו שלא השתתפו בהגרלות האחרונים : 


מספר חזק החוזר בהגרלות הלוטו : 

מספר חזק לא משתתף בהגרלת לוטו : 

אתר www.totoloto.co.il עושה מאמץ גדול כדי להבטיח את אמינות ודיוק הנתונים המוצגים באתר.
אתר www.totoloto.co.il אינו אחראי לגבי החלטות שהתקבלו כתוצאה מניתוח הנתונים הכלולים באתר זה.
אתר www.totoloto.co.il אינו אחרי לכל הפסד ו / או ניזק שנגרם לכל אדם או אנשים המשתמשים בשירותי האתר ולא יהיה אחראי ו / או אחראי לכל הפסד או נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במידע הכלול באתר.