לוטו

בלוטו נדרש לנחש 6 מספרים בין 1 ל 37 ומספר חזק אחד בין 1 ל 7.

חקירת הגרלות

קביעת מספר הגרלות לצפיה

בין 1-20 הגרלות

סטטיסטיקה

מידע סטטיסטי של מספר החזרות

אשף מספרים

בחירת מספרים באמצעות אשף מהקטגוריות :הוגרלו יותר מפעם אחת,פעם אחת ולא הוגרלו כלל

התערבות בהגרלה

בחירת מספרים להסרה מתהליך ההגרלה באמצעות האשף

הימפעל הפיס: איך זה התחיל?

המילה פיס מופיעה במשנה,בהקשר להגרלות שנערכו בבית המקדש.